torsdag 6 november 2014

Tjärn

Öratjärnen en mycket populär Tjärn för bad med sandstrand men
även går det att dra upp en ädlare fisk om så önskas!
 
309 Tjärn    (306 av 365)

1 kommentar: